Legenda

Legenda

Ikonice koje označavaju određene aktivnosti na kursevima.
U toku kursa susretaćete se sa određenim ikonicama koje označavaju određene aktivnosti na kursu. U nastavku pročitajte šta označavaju te ikonice.


Cilj - ova ikonica označava cilj kursa ili teme, šta će se raditi tokom teme i šta se želi postići, ali i šta vas očekuje u svakoj od tema na kursu.


Diskusioni forum - ova ikonica označava diskusioni forum u okviru kojeg možete postavljati pitanja, diskutovati na određenu temu i na kojem možete štošta naučiti. Na forumu možete podeliti sa svima svoje mišljenje, savete i kritike.Test - aktivnost koja se ocenjuje na kursu i služi za proveru znanja, a možete je prepoznati po ovoj ikonici.Zadatak - aktivnost koja se ocenjuje na kursu je zadatak i možete je prepoznati po ovoj ikonici.Situacija - kad god budete videli ovu ikonicu, to znači da je tekstualno prikazana određena situacija, odnosno primer iz prakse u cilju što boljeg pojašnjenja teorije.Interaktivna vežba - ova ikonica označava interaktivne vežbe koje vas očekuju na kursu, u cilju boljeg sticanja i utvrđivanja znanja.Dodatne informacije za radoznale - na kursu ova ikonica označava odeljak koji pruža dodatne informacije o određenoj tematici (zanimljivosti, istorijske činjenice, dodatna pojašnjenja i dr.).

Video - ova ikonica označava da se na kursu nalazi video-materijal.

Aktivne tačke - ova ikonica u lekciji označava da u lekciji postoji tekst koji je linkovan i pruža dodatna pojašnjenja i informacije. Taj linkovani tekst obojen je crvenom bojom i ima italic kurziv (pr. Aktivne tačke) i prevlačenjem kursora preko teksta možete pročitati dodatne informacije.

Pitanje - ovu ikonicu možete videti u lekcijama sa grananjem. Ona označava pitanje na koje treba da odgovorite.

Tačan odgovor - ovu ikonicu možete videti u lekcijama sa grananjem. Ona označava tačan odgovor prilikom odgovaranja na pitanja.

Netačan odgovor - ovu ikonicu možete videti u lekcijama sa grananjem. Ona označava netačan odgovor prilikom odgovaranja na pitanja.

Anketa - kada budete rešavali anketu na kursu, prepoznaćete je prema ovoj ikonici.