Istraživački rad

Istraživački rad

Kako se piše istraživački rad?
Da li pišete svoj prvi veliki istraživački rad? Malo ste zastrašeni i osećate da ste preopterećeni? Ako je tako, niste jedini. Ali ne morate da se plašite.
Kada budete razumeli proceduru i budete imali jasnu sliku o svojim očekivanjima, steći ćete osećaj kontrole i samopouzdanje.
Može biti korisno ako ovaj zadatak posmatrate kao članak u istraživačkom novinarstvu. Kada novinar sazna za neku kontroverznu priču, on ili ona poseti mesto događaja i počne da postavlja pitanja i da analizira dokaze. Novinar slaže deliće zajedno da bi sastavio istinitu priču.
Pisanje istraživačkog rada je sličan proces. Kada autor istraživačkog rada temeljno obavlja ovaj posao, on ili ona sakuplja informacije o određenoj temi ili problemu, analizira te informacije i onda ih predstavi u izveštaju. Zašto autori istraživačkog rada strahuju od ovakvih zadataka? projects Istraživački rad nije samo pismeni zadatak. To je radni zadatak za koji je potrebno vreme da bi bio završen. Treba preduzeti mnogo koraka:
Odlazak u biblioteku
Istraživanje o temi
Sužavanje teme
Izgradnja teze
Pisanje zadatka
Uređivanje zadatka
Korektura zadatka
Pisanje bibliografije i referenci
Formatizovanje zadatka
Teza je glavna poruka sumirana u jednoj rečenici. Tezom se saopštava svrha rada-da li je to odgovor na pitanje ili uvođenje nove ideje. Teza je obično poslednja rečenica u uvodnom pasusu.
Teza u istraživačkom radu iz istorije može da glasi ovako: U kolonijalnoj Džordžiji, razlog zbog koga su građani napuštali nove naseobine i bežali u Čarlston nije bilo siromaštvo, već nesigurnost koju su osećali, jer su živeli tako blizu španske Floride. Ovo je smela izjava za koju je potreban dokaz. Autor istraživačkog rada bi morao da navede citate iz ranog perioda Džordžije i druge dokaze da bi podržao ovu tezu.
Vaš završen rad može da izgleda kao dugačak esej ili može biti podeljen u delove. To zavisi od vrste istraživanja. Rad iz oblasti prirodnih nauka će se razlikovati od rada iz književnosti. Radovi iz oblasti prirodnih nauka često sadrže izveštaj o eksperimentu koji je autor istraživačkog rada sproveo ili o problemu koji je rešio. Iz ovog razloga, rad može da sadrži delove odvojene naslovima i podnaslovima, kao što su Rezime, Metod, Materijali i ostalo. Nasuprot tome, rad iz književnosti obično zastupa određenu teoriju o piščevoj tački gledišta ili opisuje poređenje dva književna dela. Ovakav rad je obično napisan u formi dugačkog eseja i sadrži listu izvora na poslednjoj strani.
Postoje specifična pravila za pisanje i formatizovanje radova, po standardima etike istraživanja i u zavisnosti od stila rada koji pišete. Jedan od uobičajenih stilova je stil Asocijacije modernih jezika (MLA), koji se koristi za književnost i neke društvene nauke. Drugi je stil Američke psihološke asocijacije (APA), i taj stil se koristi u društvenim i bihejvioralnim naukama. Čikago stil se koristi za pisanje radova iz istorije, mada nastavnici u srednjim školama zahtevaju MLA za zadatke iz istorije. Autori istraživačkog rada će možda tek na fakultetu koristiti Čikago i APA stil. Naučno-novinarski stil se obično koristi u radovima iz prirodnih nauka.
U toku vašeg istraživanja, sakupljaćete dokaze iz knjiga, članaka, sa sajtova i iz drugih izvora koje ćete koristiti da podržite vašu tezu. Svaki put kada navodite informaciju koju ste našli, morate to naznačiti u radu. To možete učiniti navođenjem unutar teksta ili fusnotom. Način navođenja izvora zavisi od stila pisanja koji koristite, ali ono predstavlja kombinaciju autorovog imena, naslova izvora i broja strane.
Poslednja strana vašeg rada treba da sadrži listu svih izvora koje ste koristili. Ova lista ima više naziva, to može biti bibliografija, lista referenci, lista korišćenih radova, lista citiranih radova. Vaš mentor će vam reći koji stil pisanja bi trebalo da koristite u svom radu. U vašem stilskom vodiču naći ćete sve potrebne informacije o tome kako da sve delove rada uspešno sastavite.
Izvor: https://www.iserbia.rs/novosti/kako-se-pise-istrazivacki-rad-2335