• Neka reč o nama

           Udruženje Centar modernog obrazovanja „Internet tabla“ je osnovano 09.02.2015. godine, na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti obrazovanja, utvrđenih Statutom.
            Cilјevi Udruženja su:
  • podizanje svesti svih učesnika obrazovanja o potrebi za učenjem novih veština, za korišćenjem novih tehnologija i razvoju prakse doživotnog učenja;
  • razvijanje informatičke pismenosti dece i odraslih;
  • razvijanje svesti o značaju profesionalnog razvoja učesnika u obrazovnom procesu;
  • popularizacija „učenja na dalјinu“ u nastavi i obrazovanju;
  • promovisanje istraživačkog rada članova Udruženja;
  • učestvovanje u izradi i realizaciji projekata;
  • podrška obrazovnim i drugim organizacijama i pojedincima radi unapređivanja metoda i sadržaja obrazovnog procesa i rada sa decom i mladima, a naročito podizanja kvaliteta nastave i svih oblika obrazovnog rada u domenu informatičke nauke i tehnologije.

  Pročitajte Statut

  Jednostavnost korišćenja

  Pristup najsavremenijim sadržajima i tehnologijama.

  Seminari prilagođeni Vama

  Učite kada hoćete, koliko hoćete i sa bilo kog mesta...

  Zajednička izrada sadržaja

  Materijal sa sadržajima obrađivanim tokom nastave.

  Provera znanja

  Mentorski način rada, prilagođen svakom polazniku.

  Šta je Moodle?

  Ako bi smo pokušali da ga definišemo u jednoj rečenici, Moodle predstavlja objedinjeni skup alata koji omogućuje pristup zajedničkim izvorima znanja, razmenu edukativnog materijela, kao i upotrebu dodatnih modula pomoću kojih se obezbeđuje proširenje funkcionalnosti.

  Ko koristi Moodle?

  Moodle je e-learning proizvod koji se kontinuirano razvija i koji je tokom godina stekao zavidnu popularnost. Konstataciju potkrepljujemo podacima sa sajta https://moodle.org - Moodle je lokalizovan na preko 100 jezika i prisutan u više od 230 zemalja.

  Korisni linkovi:

  Moodle web sajt: https://moodle.org/
  Dokumentacija: https://docs.moodle.org
  Moodle Mreža Srbije: http://mms.edu.rs/

  Opširnije: Šta je Moodle?Opširnije: Ko koristi Moodle?

  Dostupni kursevi