Uređivanje profila

Uređivanje profila

Da bi se bolje upoznali.


Svoj profil uređujete kako bismo se bolje upoznali, ali i kako biste se bolje upoznali sa ostalim učesnicima. Sve informacije koje unesete u svoj profil biće dostupne samo moderatorima i kolegama na kursu.

Na prezentaciji koja sledi pogledajte kako da uredite svoj profil.


Veoma je bitno da ovde unesete ispravne podatke i to iste one koje ste koristili prilikom prijave na seminar. Ako pišete latinicom, obavezno je da koristite naša slova na tastaturi (Š, Đ, Č, Ć, Ž).