Šta je Moodle?

Šta je Moodle?

Prva verzija Moodle-a, objavljena je sredinom 2002. godine

U savremenoj metodologiji učenja, usled rapidnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, koncept elektronskog učenja (učenje na daljinu) postaje sve aktuelniji. Termin koji se često koristi za softver namenjen elektronskom učenju je LMS, što predstavlja akronim od „learning management system“.

Jedno od najpopularnijih e-learning rešenja na tržištu je Moodle. Moodle je prvenstveno namenjen institucijama koje se bave edukacijom, mada se može koristiti i van ovog, uslovno rečeno, “institucionalnog” konteksta. Koncipiran je tako da ne predstavlja zamenu klasičnom, neposrednom načinu održavanja nastave, pre bi se moglo reći da je u pitanju dopuna standardnom sistemu nastave koja otvara čitav spektar novih mogućnosti.


moodle-1Ako bi smo pokušali da ga definišemo u jednoj rečenici, Moodle predstavlja objedinjeni skup alata koji omogućuje pristup zajedničkim izvorima znanja, razmenu edukativnog materijala, kao i upotrebu dodatnih modula pomoću kojih se obezbeđuje proširenje funkcionalnosti.
Prva verzija Moodle-a, objavljena je sredinom 2002 godine i od tada se kontinuirano razvija. Moodle je napisan u PHP programskom jeziku kao open source rešenje, publikovan je pod GNU GPL licencom verzije 3. prepoznatljiv je po jednostavnosti korišćenja.

Akronim naziva Moodle “modular object oriented dynamic learning environment”, dovoljno slikovito govori o njegovoj nameni i arhitekturi:

Modular - modularno (sastoji se iz manjih celina - modula koji se mogu lako menjati i brisati ili dodavati),
Object-Oriented - objektno-orijentisano (u smislu programerskog rešenja),
Dynamic - dinamičko (promenljivo i fleksibilno),
Learning – namenjeno učenju,
Environment - okruženje (kompletan i zaokružen sistem skupa funkcionalnosti).

Softver je vremenom stekao veliku bazu korisnika, a jasan pokazatelj njegovog kvaliteta je i činjenica da je sajt bestelearningplatforms.com Moodle izlistao na prvom mestu u kategoriji e-learning platformi, alata i softvera za akademske institucije. Nije zanemarljiva i činjenica da je Moodle na pomenutoj listi jedino besplatno rešenje u konkurenciji sa još 4 komercijalna softverska rešenja.

Neke od funkcionalnosti koje su omogućene putem dodatnih modula jesu praćenje rada polaznika, testiranje i ocenjivanje, međusobna interakcija i komunikacija između polaznika u procesu nastave, tj. polaznika i predavača, kao i druge praktične stvari.

Iako je razvijan na Linux platformi Moodle u potpunosti predstavlja multiplatformsko rešenje. Softverski preduslovi za instalaciju podrazumevaju Web server sa podrškom za PHP programski jezik i pristup lokalnom ili udaljenom database serveru, uz napomenu da su podržane sledeće implementacije database servera: PostgreSQL, MariaDB, MySQL, MSSQL i Oracle (ne u celosti).

Hardverska zahtevnost je krajnje relativna i zavisi od više faktora ali se preporučuje barem dual core procesor na 2GHz, 1 GB RAM memorije, 160 MB prostora na disku za osnovnu instalaciju, plus par dodatnih gigabyte-a za skladištenje edukativnog materijala. Naravno, hardverska zahtevnost u mnogome zavisi i od konkurentnih korisničkih zahteva, pa važi pravilo - što je veći broj korisnika potrebno je obezbediti i jači hardver, uz okvirnu kalkulaciju da za svakih 10 do 20 konkurentnih konekcija treba obezbediti 1GB RAM memorije.

Proces instalacije možemo uporediti sa instalacijom bilo kog popularnog CMS rešenja, uz konstataciju da ima svojih specifičnosti i da nije idealan za početnike. Na adresi https://docs.moodle.org/36/en/Installing_Moodle dostupno je uputstvo koje će vas korak po korak provesti kroz proces instalacije.

Moodle je siguran, fleksibilan i proširiv. Zahvaljujući modularnoj arhitekturi, korišćenjem pluginova i tema moguće je oblikovati izgled i funkcionalnosti platforme. Korisničke permisije su definisane kroz devet kategorija korisnika čime je fleksibilnost omogućena i u sferi sigurnosti sistema.

Pored nespornih kvaliteta u vidu jednostavnosti korišćenja, proširivosti, fleksibilnosti, bezbednosti, besplatnog korišćenja i brojne komune koja se tokom vremena formirala, kao potencijalne nedostatke možemo navesti komplikovan rad sa izveštajima, upravljanje korisnicima i lošije performanse prilikom velikog broja konkurentnih konekcija.

Izvor: https://www.helloworld.rs